Reservation
5D Nguyแป…n Siรชu, Bแบฟn Nghรฉ, Quแบญn 1, Ho Chi Minh City 11AMโ€“2:30PM, 5โ€“11PM 02838220671

TableBooking
    ๐ŸŽ‰๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐——๐—”๐—ฌ๐—ฆ ๐—”๐—š๐—œ๐—ก๐—š ๐—ฃ๐—ฅ๐—œ๐— ๐—˜ ๐— ๐—˜๐—”๐—ง – ๐Ÿฎ๐Ÿฑ% ๐—ข๐—™๐—™

    30 March 2021 In Events